Thema #PiP14 bekend: Privacy en Veiligheid

You can’t have 100% security and then also have 100% privacy – Barack Obama

Het PiP-congres van 2014 zal zich buigen over vraagstukken van privacy en veiligheid. Dit thema is gekozen met het oog op de actualiteit en het aanwakkerende maatschappelijke debat over de grenzen die de overheid al dan niet moet kennen bij het controleren van zijn eigen burgers.

Dit thema is relevant voor iedere politicologiestudent die geïnteresseerd is in de relatie tussen burger en overheid. Daarnaast heeft het thema ook betrekking op de machtsverhoudingen tussen staten, nu blijkt dat de nationale inlichtingsdiensten veelvuldig de staatshoofden en diplomaten van andere landen afluisteren.

Privacy en veiligheid in een digitaal tijdperk: een nieuwe dimensie in de relatie tussen burger en overheid

 

zie ook Thema 2014

Advertenties