Wat is het PiP Congres?

Het PiP-congres, oftewel het Politicoloog in Perspectief-congres, is een jaarlijks evenement voor alle politicologiestudenten van Nederland. Ieder jaar wordt het congres ingevuld rondom een thema dat een bepaald aspect van de politicologie belicht.

Er worden verschillende sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen onderzoeksgebied, werkterrein en/of ervaringen hun visie op het thema uiten. Daarnaast zijn er verschillende workshops die van waarde kunnen zijn voor de aankomend politicoloog tijdens studie; arbeidsoriëntatie of toekomstig werk. Het congres sluit af met een debat waarin de deelnemers uit de verschillende steden met elkaar in discussie kunnen gaan over het thema van dat jaar.

De dag wordt georganiseerd door de studieverenigingen voor politicologie: Machiavelli, EOS, SPIL en ismus. Het congres kent geen vaste standplaats en verplaatst tussen Amsterdam, Leiden en Nijmegen: de steden waar de verschillende verenigingen gevestigd zijn.

Het congres biedt een verdiepende blik op een relevant thema binnen de politicologie en is daarnaast een uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met studenten van andere universiteiten. Kortom, het PiP-congres: De Politicoloog in Perspectief.

Advertenties